(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

شورای دانش آموزی

شما اینجا هستید: صفحه اصلی شورای دانش آموزی

یکی از روش های توانمندسازی مدارس، مشارکت دهی دانش آموزان در فعالیت های آن می باشد، تا از این راه بتوان زمینه لازم را برای نهادینه سازی تفکر مشارکتی فراهم نمود. بدین منظور در تمامی مدارس مجتمع آموزشی علامه طباطبایی شورای دانش آموزی تشکیل می شود.

اهداف تشکیل شورا های دانش آموزی:

الف) تشکل شورا به منظور تصدی گری، شامل اهداف:

۱ـ آماده سازی دانش آموزان برای جامعه پذیری و تمرین مشارکت اجتماعی

۲ـ استفاده از توانمندی های مختلف دانش آموزان به مثابه منابع انسانی در اجرای برنامه های درسی

۳ـ ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت دانش آموزان

۴ـ تمرین کار گروهی و آمادگی دانش آموزان برای ایجاد سازمانهای کار آفرین

۵ ـ ایجاد حس رقابت بین کلاس ها در امر مشارکت در کارهای مدرسه ( فاستبقوا الخیرات )

۶ ـ کاهش فاصله بین مسئولین و دانش آموزان و حذف فاصله کلاس و دفتر