(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

سرویس مدرسه

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مطالب
۳۰ شهریور
۱۳۹۶

در طی همین چند سال اخیر زندگی والدین پیچیده تر شده و مادران نیز بیشتر از گذشته به سر کار می روند و بنابراین فرستادن بچه ها به مدرسه تبدیل به یک معضل بزرگ شده است. همین مساله است که باعث شده سرویس های مدارس، رونق بسیار بیشتری پیدا کنند. اما مساله باز هم به اینجا ختم نمی شود.پیدا کردن یک سرویس خوب و مناسب، رعایت کردن اصول مربوط به آن، جا نماندن از سرویس و .. همه و همه از مشکلاتی است که والدین امروزی با آن مواجه هستند.خانواده ها برای امنیت روحی و روانی خود و فرزندانشان در مواجهه با مشکلاتی از قبیل ترافیک های سنگین،ازدحام جمعیت،خطر رانندگان مبتدی تهدیدهای اجتماعی در مسیر رفت و آمد و … ترجیح می دهند از سرویس دانش آموزی مناسب استفاده نمایند.

در صورت نیاز میتوانید از طریق:

مرتضی رضایی-مدیریت امور سرویس ها ۰۹۰۲۷۰۷۶۰۳۵ – ۰۵۱۳۶۱۱۰۸۲۰ (داخلی ۱۸)

رضا شکوفنده-ناظر امور سرویس ها ۰۹۲۰۵۲۰۱۲۰۷ – ۰۵۱۳۶۱۱۰۸۲۰ (داخلی ۱۷)

تماس حاصل نمایید.