(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

واحد برنامه و پژوهش

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مطالب
21 ژانویه
2018

واحد برنامه و پژوهش, به منظور گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان, استعدادیابی و رشد خلاقیت های آنان با فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم تشکیل شده است.

اهداف:

۱ ـ رشد و توسعه فرهنگ پژوهش و تحقیق فردی و گروهی در بین دانش آموزان و ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت های آنان ؛

۲ـ پرورش خلاقیت و تقویت بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان و معلمان

۳ـ هدایت و راهنمایی دانش آموزان در جهت علایق و استعدادهایشان ؛

۴ـ ایجاد زمینه مشارکت دانش آموزان مستعد در عرصه های علمی، فرهنگی، هنری و فناوری در سطح ملی و بین المللی (جشنواره ها، المپیادها و…)

۵ ـ حمایت از دانش آموزان و هنر جویان پژوهشگر برتر و کارآفرین

۶ـ برگزاری دوره های آموزشی، همایش ها، نمایشگاه ها، مسابقات و جشنواره های علمی، مهارتی، پژوهشی و آزمایشگاهی

۷ـ ایـجاد کـارگاه ها و آزمایشگاه ها و کتابخانه مورد نیاز برای انجام پژوهش های دانش آموزی ؛

۸- تشکیل نمایشگاه هایی از دست ساخته ها و نتایج پژوهشی دانش آموزان ؛

۹-نظارت بر کلیه ی امور پژوهشی کتابخانه

۱۰-تشکیل انجمن های علمی دانش آموزان

آخرین فعالیت ها: