(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

واحد نشریات

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مطالب
21 ژانویه
2018

بمنظور ارتقای کیفی نشریات و کتاب های علمی-آموزشی تالیف شده توسط معلمان و مدرسین مجتمع آموزشی علامه طباطبایی و نیز حمایت و تشویق از ایشان و همچنین ارایه کارنامه آموزشی, پرورشی و تربیتی مدارس زیر مجموعه واحد نشریات در این مجتمع تاسیس گردید.

اهداف:

۱- انتشار فصلنامه “خانواده علامه طباطبایی”

۲- چاپ و انتشار تالیفات معلمین و دانش آموزان در زمینه های علمی و آموزشی