(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

آموزشگاه زبان انگلیسی

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مطالب
۳۰ شهریور
۱۳۹۶

یادگیری زبان انگلیسی می تواند بسیار راحت تر از تصور شما باشد. اما مسیر آموزش زبان انگلیسی بسیار مهم است. همه ما یادگیری بهتر از یک معلم خوب در دوران کودکی را به یاد داریم. موسسه زبان انگلیسی علامه بهترین های اساتید زبان را به کار می گیرد تا دیگر ” محدودیت های زبانی شما ، دنیای شما را محدود نکند.”
سطوح آموزشی در آموزشگاه زبان علامه طباطبایی:

۱- Pre-Children (Happy House 1 & 2)
۲- Children A (Hipp Strater)
۳- Junior Courses (Hip Hip Hooray: 1, 2, 3, 4, 5, 6)
۴- Hey There (1, 2, 3) – File 1
۵- E1 (1, 2, 3) – File 2
۶- Pre-Inter (1, 2, 3) – File 3
۷- Upper-Inter – File 1
۸- FCE
۹- CAE
۱۰- CPE