(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

انجمن اولیا و مربیان

شما اینجا هستید: صفحه اصلی انجمن اولیا و مربیان

از آنجایی که هرکدام از دانش آموزان، با توجه به تفاوت خانواده ها، یک نگرشی از آموزش و پرورش دارند و ممکن است نگرش های غیرهمسو برای پیشرفت دانش آموزان مشکل ایجاد کند، فعالیت انجمن اولیا و مربیان مدارس تاثیر زیادی روی روند حرکت صحیح آموزشی آن ها دارد. به علاوه، کمک اولیا به مدارس از جنبه های مختلف می تواند مانند یک اقیانوس بیکران باشد و عدم استفاده درست از توانایی های این اقیانوس باعث وارد آمدن لطمات جبران ناپذیر می گردد.
بنابراین، مجتمع آموزشی علامه طباطبایی، برای استفاده درست از این امکان بستر درستی تدارک دیده است. این مجتمع، یک بستر سالم و محکم برای حضور فعال اعضا انجمن اولیا و مربیان فراهم آورده است که هم چون نظام آموزشی فعلی اعضا انجمن را صرفا برای امضا صورت حساب ها و هزینه ها نخواهند و از این که مدیران بتوانند به دلخواه خود عمل نمایند جلوگیری شود. بنابراین، مدارس نمی توانند از اولیا جدا باشند و حتما بین اولیا و مربیان و مدیران مدارس همکاری نزدیک وجود دارد.

در این مجتمع، اولیا از نزدیک در جریان کارهای مدرسه هستند و به آن ها میدان داده می شود که در تمام صحنه ها به یاری مسئولین آموزشی بشتابند. نتیجه این یاری و همکاری ارتباط نزدیک و صمیمی اولیا با مسئولین آموزشی مدرسه خواهد بود. این همکاری باعث رشد و شکوفایی همه جانبه دانش آموزان می گردد. تحقیقات نشان دهنده ی تمایل والدین به همکاری با مدرسه در جهت بهبود کیفیت تحصیلی فرزندانشان است. در واقع برای ایجاد ارتباط نزدیک بایستی زمینه های کاری مشترک بین اولیا و مکان های آموزشی به وجود آورد. بنابراین ، زمینه کاری مشترک بین اولیا و مربیان وجود دارد و تماس اولیا با مدارس شدت می گیرد، به طوری که تمام اولیا مجبور هستند جهت آگاهی از اوضاع مدرسه و مشکلات آن و کمک برای رفع مشکلات از نزدیک با یکدیگر تماس برقرار نمایند.