(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد ریاضی دبیرستان دخترانه – سال ۹۷-۹۶

شما اینجا هستید: صفحه اصلی موفقیت های علمی
۳۰ مهر
۱۳۹۷

سحرزاده غلام

پایه هفتم

سیده نیکی رسولی

پایه هفتم

رومینا سادات بدیعی

پایه هفتم 

پریا افخمی

پایه هفتم

 

 

 

 

 هدیه ابراهیمی شرق
پایه هشتم
دیانا معماران کاشانی
پایه هفتم
 نازنین زهرا معاون 
پایه هفتم
 صبا گلمکانی
پایه هفتم

 


 

 

 یگانه برومند

پایه هشتم

 ستاره توسلی

پایه هشتم

درسا حسین زاده

پایه هشتم

  رمیصا ازقندی
پایه هشتم

 

 

 

 

 کیانا طلوع

پایه هشتم

 تینا طالبی

پایه هشتم

 دیانا سعیدی منش

پایه هشتم

 کیمیا حکیمی شکیب

پایه هشتم

 

 

 

 

 عسل مغربی

پایه هشتم

 دریا محمودی

پایه هشتم

 بهار محمودی

پایه هشتم

زهرا مبشری

پایه هشتم

 

 

 

 

 

 

 

 سارینا هرمزی

پایه هشتم