(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد ریاضی دبیرستان دخترانه – سال ۹۷-۹۶

شما اینجا هستید: صفحه اصلی موفقیت های علمی
22 اکتبر
2018

سحرزاده غلام

پایه هفتم

سیده نیکی رسولی

پایه هفتم

رومینا سادات بدیعی

پایه هفتم 

پریا افخمی

پایه هفتم

 

 

 

 

 هدیه ابراهیمی شرق
پایه هشتم
دیانا معماران کاشانی
پایه هفتم
 نازنین زهرا معاون 
پایه هفتم
 صبا گلمکانی
پایه هفتم

 


 

 

 یگانه برومند

پایه هشتم

 ستاره توسلی

پایه هشتم

درسا حسین زاده

پایه هشتم

  رمیصا ازقندی
پایه هشتم

 

 

 

 

 کیانا طلوع

پایه هشتم

 تینا طالبی

پایه هشتم

 دیانا سعیدی منش

پایه هشتم

 کیمیا حکیمی شکیب

پایه هشتم

 

 

 

 

 عسل مغربی

پایه هشتم

 دریا محمودی

پایه هشتم

 بهار محمودی

پایه هشتم

زهرا مبشری

پایه هشتم

 

 

 

 

 

 

 

 سارینا هرمزی

پایه هشتم