(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد فیزیک و کامپیوتر سال ۹۷-۹۶

شما اینجا هستید: صفحه اصلی موفقیت های علمی
۰۵ آبان
۱۳۹۷

سیدپوریا سادات باغدار

قبولی در مرحله نخست المپیاد کامپیوتر

سمانه تیشه وری

قبولی در مرحله نخست المپیاد فیزیک

بنیامین شهرآبادی

قبولی در مرحله نخست المپیاد فیزیک