(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد فیزیک و کامپیوتر سال ۹۷-۹۶

شما اینجا هستید: صفحه اصلی موفقیت های علمی
27 اکتبر
2018

سیدپوریا سادات باغدار

قبولی در مرحله نخست المپیاد کامپیوتر

سمانه تیشه وری

قبولی در مرحله نخست المپیاد فیزیک

بنیامین شهرآبادی

قبولی در مرحله نخست المپیاد فیزیک