(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد علوم در دبیرستان پسرانه – سال ۹۷-۹۶

شما اینجا هستید: صفحه اصلی موفقیت های علمی
۰۵ آبان
۱۳۹۷

مازیار مهربان

پایه هفتم

سیدمتین مختارزاده

پایه هفتم

سینا خداپرست

پایه هفتم

معید حسینی مقدم

پایه هفتم

سیدامیرطاها صدیق

پایه هشتم

ارشیا بهرامی

پایه هشتم

امیررضا ابوعطا

پایه هشتم

مهدی نیکفر

پایه هفتم

آرین فلاح راد

پایه نهم

شاهین فائزی

پایه نهم

سهیل میرزایی

پایه هشتم

عرشیا عرفانیان

پایه هشتم

ارشیا همایون فرد

پایه نهم

سیدسینا موسوی

پایه نهم

محمدصدرا مقدم

پایه نهم

ارشیا کمالی

پایه نهم