(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد علوم در دبیرستان پسرانه – سال ۹۷-۹۶

شما اینجا هستید: صفحه اصلی موفقیت های علمی
27 اکتبر
2018

مازیار مهربان

پایه هفتم

سیدمتین مختارزاده

پایه هفتم

سینا خداپرست

پایه هفتم

معید حسینی مقدم

پایه هفتم

سیدامیرطاها صدیق

پایه هشتم

ارشیا بهرامی

پایه هشتم

امیررضا ابوعطا

پایه هشتم

مهدی نیکفر

پایه هفتم

آرین فلاح راد

پایه نهم

شاهین فائزی

پایه نهم

سهیل میرزایی

پایه هشتم

عرشیا عرفانیان

پایه هشتم

ارشیا همایون فرد

پایه نهم

سیدسینا موسوی

پایه نهم

محمدصدرا مقدم

پایه نهم

ارشیا کمالی

پایه نهم