(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

پخت نذری در دبستان علامه یک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
05 نوامبر
2018

آیین نذری دادن به عزاداران امام حسین(ع) سنتی دیرینه و پسندیده در میان اکثر مسلمانان و به خصوص شیعیان دنیاست که در ایام محرم به اوج خود می رسد.
۷ آبان ماه به مناسبت اربعین حسینی در دبستان علامه ۱، دانش آموزان این مدرسه با مشارکت اولیا و مربیان به پخت شله نذری اقدام نمودند.
این مراسم با هدف انس والفت وآشنایی بیشتردانش آموزان با مراسم های مذهبی بامشارکت تعدادی ازاولیا اقدام به پخت نمودند.