(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

ورزش و سلامت دبستان دخترانه دوره اول

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
۰۹ دی
۱۳۹۸

هدف:آشنایی اولیا با سالن ورزشی و عملکرد دانش آموزان