(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

نمایشگاه نقاشی دخترانه دوره دوم اردیبهشت ۹۸

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
۱۴ اردیبهشت
۱۳۹۸

گوشه ای از فعالیت های نقاشی دانش آموزان چهارم و پنجم بر تابلوهای آموزشگاه به تصویر کشیده شده است