(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

مصاحبه روزنامه شهرآرا با مدیریت علامه طباطبایی ۱

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
۲۵ اردیبهشت
۱۳۹۸

دومین نمایشگاه آثارنقاشی و نقاشیخط دانش آموزان دبستان

پسرانه علامه طباطبایی ۱با عنوان «رنگین کمان » هم زمان با رونمایی از درخت آرزوها در کانون فرهنگی تفریحی رشد برگزار شد.

به گزارش شهرآرامحله، مدیر مدرسه علامه طباطبایی ۱ درا ین برنامه اظهار کرد: در این نمایشگاه ۶۴ اثر نقاشی رنگ و روغن و نقاشیخط با تکنیک های مختلف از سوی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی زیرنظر خانم غلامی ارائه شد.

هادی خیامی افزود: یکی از اهداف این نمایشگاه شناسایی استعدادهای دانش آموزان است. ضمن اینکه بابرپایی آن متوجه می شوند که خود و کارشان دیده شده است، درنتیجه راه خود را ادامه خواهند داد. همچنین

دیگر دانش آموزان تشویق میشوند که به دنبال پرورش استعدادهای خود برآیند.وی بااشاره به طرح «درخت آرزوها » گفت: طرح «درخت آرزوها » طرحی است که از سوی یکی از مربیان در سال گذشته اجرایی

شد.با آنکه او دیگر در این مدرسه حضور ندارد اما از آنجایی که کار خوب را باید همیشه ادامه داد، ایده خوب او را امسال نیز اجرا کردیم.

خیامی ادامه داد: در این طرح دانش آموزان مدرسه منطقه محروم مجموعه علامه طباطبایی آرزوهای خود را نوشتند که مجموع آن ۹۶ آرزو شد. ما نیز آن آرزوها را به درختی با عنوان «درخت آرزوها »

آویزان کردیم و خانواده ها و بازدیدکنندگان نمایشگاه در این طرح همراهی کرده و قدمی در برآورده شدن آرزوها برداشتند.

وی افزود: سال گذشته آرزوی پسران دانش آموز و امسال آرزوی دختران درنظر گرفته شد. در سال گذشته بیشتر آرزوها مادی و ۶۰ درصد آرزوهای امسال معنوی بود. مانند ظهور امام زمان)عج(،سلامتی خانواده و… بنابراین علاوه براینکه تمام آرزوهای مادی

دانش آموزان اجابت خواهد شد، بسته های نوشت افزار نیز به تمام دانش آموزان ارائه خواهد شد. همچنین نامه هایی که در آن به اعتیاد یا بیماری اعضای خانواده اشاره شده است بررسی می شود و را ه حلی برای کمک به آن ها درنظر گرفته خواهد شد.

حس خوب

این مدیر مدرسه درباره تأثیرگذاری این طرح بر دانش آموزان ابراز کرد: شرکت درا مر خیر در تمام انسا نها احساس خوبی ایجاد میکند.

علاو ه براین که اولیا درا ین طرح ها ما را همراهی میکنند، دانش آموزان نیز از طرح استقبال و دیگران را به انجام چنین کاری تشویق میکنند.

ضمن اینکه با خواندن آرزوهای آن ها قدر داشته های خود را خواهند دانست و شکرگزار خواهند بود.

وی ادامه داد: تاکنون باهمکاری والدین توانسته ایم کمک های نقدی، موادغذایی و پوشاک برای کمک به سیل زدگان به مناطق سیل زده بفرستیم. همچنین روزهای خاصی را در مجموعه به نام «روز تعاون » نام گذاری کرده ایم و دانش آموزان مبالغی را درون صندوق های

موردنظر برای کمک به دانش آموزان بدسرپرست، بی سرپرست و کم توان کمک میکنند. همچنین مؤسس مجموعه مدارس غیردولتی علامه طباطبایی مشهد در این نمایشگاه اظهار کرد: یکی از اهداف مجموعه تشویق دانش آموزان به انجام کارهای عملی است و برگزاری نمایشگاه و ارائه آثار آن ها در رسیدن به این هدف مؤثر است. غلامعلی مقدسیان شهیدی افزود: در طرح « درخت آرزوها » خانواده ها همکاری بسیار خوبی داشته و استقبال زیادی کردند. پس از آنکه آرزوهای مادی تهیه شد، به دانش آموزان مدرسه منطقه محروم تحویل داده خواهد شد. آن ها از رسیدن به آرزوهایشان خوشحال میشوند و کمک کنندگان نیز از اینکه دل آن ها را شاد کرده اند،

احساس شعف خواهند کرد و این راه را ادامه خواهند داد.