(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

مسابقات سازه های ماکارونی در دبستان نخبگان

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
۰۱ بهمن
۱۳۹۶

مسابقه سازه های ماکارونی بخش پسران، صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶ در دبستان نخبگان علامه طباطبایی مشهد برگزار شد. ۱۲ تیم از دانش آموزان این دبستان در ۲ گرایش «راندمانی» و «فشاری» سازه های ماکارونی شرکت کردند.


واحد برنامه و پژوهش موسسه آموزشی علامه طباطبایی با همکاری انجمن فنی مهندسی  این موسسه از برگزار کنندگان این مسابقات بودند. نتایج اعلام شده به شرح ذیل می باشد:

رتبهنام گروهاعضاوزن سازهوزن تحمل شدهراندمان
۱TTآرمین تشکری – امیرحسین تقی نیا۷۹۲۱.۵۲۷۲
۲Classic Blackکیارش علی کرمی – امیرحسین وفایی۶۴۱۶.۵۲۵۷
۳AHABامیرعلی بدیعی – امیرحسین حسین زاده۷۸۱۹.۵۲۵۰
۴ABعماد علیشاهی – آروین بهلول۸۴۱۶.۵۱۹۶
۵YYمهدی یوسفی – امیرحسین یاسی۷۷۱۵۱۹۴
۶Black & Whiteمهدیار آریک – سورنا صرافان۷۴۱۴.۲۵۱۹۲
۷Onامیر محمود نصرتی – مهدی ابراهیمیان۸۱۱۳.۵۱۶۶
۸Free Deliveryسینا نونهال – امیر علی صفاریان۸۷۱۳.۵۱۵۵
۹AKارشیا خرمی۸۶۱۲.۷۵۱۴۸
۱۰AHعلی امکانی – حسام رجبی۸۷۱۲۱۳۷
۱۱GHامیرحسین قزل سفلو – یوسف حجار حسینی۷۱۷.۵۱۰۵
۱۲Dead Poolسهیل میرزایی۸۴۷.۵۸۹