(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

شورای عالی علمی و پژوهشی

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مطالب
30 سپتامبر
2018

روند تحولات در دوران کنونی با شتاب فزاینده ای در همه عرصه ها تأثیر گذار بوده، به گونه ای که آ . پ نیز از این تغییرات پی در پی بی تأثیر نبوده و اداره مدارس به عنوان کانون های فرهنگ و توسعه با وظایف پیچیده و دشواری روبرو هستند که لازمه ماندگاری آنان نیازمند آگاهی ، دانش به هنگام ، مشارکت پذیری ، تفکر سیستمی و مهارت های روز افزون است .لذا شوراهای آموزشی که با حضور اصحاب نظر و اندیشه ، معتقد و متعهد به اهداف آموزشی و پرورشی شکل می گیرد می تواند با بهره وری از تبادل افکار و اندیشه و تصمیم سازی امور آموزشی و پرورشی کمک مؤثری به بهبود فرایند یاددهی یادگیری نموده و در اثر بخشی اهداف مورد نظر و تحقق آنها گام های مثبتی را بردارد .

بدین منظور شورای آموزشی مجتمع غیرانتفاعی علامه طباطبایی که از این پس باختصار شورا نامیده خواهد شد نهادی است آموزشی پژوهشی و تربیتی که با نگرش تفکر و خرد جمعی زمینه ارتقاء کیفیت و بهبود نتایج یادگیری را با عنایت به قوانین و مقررات و اهداف نظام آموزشی کشور دنبال خواهد کرد .

اهداف:

با بهره مندی از نظرات سازنده و مفید صاحب نظران امور آموزشی شورا باید بتواند با برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و هدایت، هماهنگی ، نظارت وکنترل در راستای تحقق اهداف ذیل اقدام نمایند :

طراحی روشهای موثر در جهت رسیدن به هدف

استفاده از سیاست ها و روش های مدیریتی و اداری با توجه به رویکرد آموزش و پرورش

تأمین و تدارک نیازمندی های آموزشی و پرورشی مجتمع

تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت – میان مدت و بلند مدت با توجه به اهداف مجتمع بر مبنای امور تربیتی ، آموزشی و پژوهشی

ایجاد ارتباط با اولیای دانش آموزان و بهره گیری از دانش و توانمندی های آنان

دعوت از اساتید – کارشناسان و صاحب نظران امور آموزشی و پرورشی و پژوهشی

انجام خدمات راهنمایی و مشاوره به اولیاء دانش آموزان در دو بعد تحصیلی و تربیتی

بهره گیری از نو آوری ها ، اصلاح و تغییر نگرش همکاران

شناسایی و جذب نیروهای خلاق و مبتکر

استفاده از تجارب و ابتکارات درون سازمانی و برون سازمانی

بهره مندی بهینه از امکانات و منابع موجود

پویایی نیروهای آموزشی با ارائه الگوهای نوین آموزشی ، پرورشی و پژوهشی

برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های مورد نیاز مجتمع با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نیاز سنجی و توجه جدی به برنامه ریزی آموزشی در دو بعد کمی و کیفی

تشویق ، تقدیر و پاداش به طراحان الگوهای نوین و قابل اجرا

فراهم ساختن موجبات رقابت مثبت برای رشد و بالندگی بین نیروهای سازمانی ( اداری و آموزشی )

بازدید ها و اردوهای علمی – پرورشی

برگزاری  همایش های علمی – پژوهشی

فراخوان مقالات علمی – پژوهشی

بروزرسانی و بهره وری از تکنولوژی و فن آوری های نوین

تشکیل انجمن های مختلف ، فارغ التحصیلان ، پژوهشگران و …

ارزشیابی مستمر با توجه به اهداف جدید آموزشی و پرورشی

برگزاری نمایشگاه هایی از ابتکارات و خلاقیت ها و دست سازه های مدارس مجتمع

ارزیابی مستمر از عملکرد زیر مجموعه های سازمان

و به طور کلی شورا باید مرکز تبلور اندیشه ها بوده و در بهبود و به سازی روند آموزشی خلاقیت ها ایجاد علاقمندی ، ارائه راحل ها ، تعمیق مشارکت و تقویت احساس مسئولیت یکایک کادر آموزشی و اداری مجتمع اقدام نماید .