(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

روز جهانی کودک در دبستان علامه۲

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
10 اکتبر
2018

یک روز شاد و مفرح به مناسبت روز جهانی کودک با حضور عمو ورزش در دبستان علامه ۲ همراه دانش آموزان و معلم های گرامی برگزار شد. امیدواریم که
کودکانمان با نشاط و شادمانی زندگی کنند ، چون شخصیت بزرگسالی آنها در دوران کودکی ساخته می شود و این دوران اهمیت ویژه ای دارد.