(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

رقابت کاندیدای شورای دانش آموزی

22 اکتبر
2018

از اهداف برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس، استفاده از توانمندیهای مختلف دانش آموزان در اجرای برنامه های درسی و همچنین ایجاد حس رقابت بین کلاس ها در امر مشارکت در کارهای مدرسه است.
دومین روز از رقابت کاندیدای شورای دانش آموزی ،شور و هیجان در بین دانش آموزان دبستان نخبگان