(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

جشن پایان سال کلاس سوم دخترانه دوره اول

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
۱۷ اردیبهشت
۱۳۹۸

جشن ضرب و پایان سال  کلاس سوم دخترانه دوره اول

دعوت از مجری بهمراه برنامه های مفرح در سالن عباس زادگان.

تقدیر از معلمین پایه های قبل دانش آموزان

اجرای نمایش ، سرود و برنامه های دیگر توسط دانش آموزان