(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

ثبت نام کلاس های ورزشی۹۸-۹۷

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
08 اکتبر
2018

پایگاه سلامت موسسه آموزشی علامه طباطبایی در رشته های ورزشی زیر ثبت نام می کند
پسرانه در رشته های

والیبال : سالن دبیرستان تیز هوشان واقع در میدان فردوسی روز های پنج شنبه ۳۰ :۱۵ الی ۱۷
بسکتبال:سالن پارک ملت واقع در پارک ملت رو به روی پل بلوار سجاد روزهای ۳ شنبه و ۵ شنبه ۳۰ :۱۸ الی ۲۰
فوتسال: سالن استان قدس رضوی -واقع در بلوار فردوسی-چهارراه خیام روز های یکشنبه ۳۰ :۱۶ الی ۱۸

دخترانه در رشته های

والیبال :در سالن هنرستان فاضله واقع در فرامرز عباسی ۳۲ روز های دوشنبه ۱۷ الی ۱۸:۳۰
بسکتبال : در سالن هنرستان فاضله واقع در فرامرز عباسی ۳۲ روز های چهار شنبه ۱۷ الی ۱۸:۳۰