(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران مجتمع آموزشی علامه طباطبایی در راستای بررسی شرایط آموزشی مدارس

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
16 ژانویه
2018

نشست هم اندیشی مدیران مجتمع آموزشی علامه طباطبایی با هدف بررسی شرایط آموزشی مدارس با حضور جمعی از مدیران مجتمع در مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶ در محل دفتر مرکزی برگزار گردید. در این جلسه تمامی مدیران ۹ واحد آموزشی، گزارشی از عملکرد آموزشی و چشم انداز های آینده مدارس خود را ارائه دادند. موسس مجتمع، جناب آقای مقدسیان با بررسی موارد ارائه شده طرح مفصلی را در ارتباط با عملکرد ۶ ماهه دوم سال تحصیلی مطرح نمودند. این جلسات به صورت مرتب و سیستماتیک هر ماه یکبار برگزار می گردد.