(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

برگزاری مسابقه احساس واژه ها در دبیرستان دخترانه علامه طباطبایی

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
17 فوریه
2018

با توجه به تغییر کتاب های فارسی وکتب نونوشت مهارتهای نوشتاری و نگرش بدیع نسبت به ادبیات و نگارش و تقویت مهارتهای دیدن، تفکر و اندیشه، نقد وتحلیل، نوشتن و سرانجام اجرای خوانش (خواندن) که از مهارتهای اساسی در دورۀ اول و دوم دبیرستان محسوب می شود. مسابقه احساس واژه ها با محوریت:تقویت توانایی اندیشیدن, زمینه سازی برای تقویت وپرورش خلاقیت و ذوق هنری و ادبی, تقویت وتربیت سواد دیداری، شنیداری وادراکی که از اصول برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی دورۀ اول متوسطه به ویژه در بخش مهارت های نوشتاری است؛ درپایۀ هفتم و هشتم و نهم درسه بخش در دبیرستان دخترانه علامه طباطبایی برگزار می شود. اسامی برندگان این مسابقات که در مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ برگزار شده است به شرح ذیل می باشد:

۱- صبا گلمکانی

۲- دنیا قاسمی

۳- هدیه ابراهیمی