(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

برگزاری جشن نوروزی علامه۳ اسفند۹۷

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
۲۵ اسفند
۱۳۹۷

 

نرم نرمک میرسد اینک بهار ،خوش بحال روزگار …..

جشن نوروز…….استقبال از بهار۹۸

روزی شاد وخاطره انگیز همراه با حاجی فیروز و خانم بهار …..

حاجی فیروز وخانم بهار به هر کلاس سرزدند وآمدن بهار ونوروز رو به بچه ها خبر دادند .همراه آنان به حیاط رفتند وبه جشن وپایکوبی پرداختند  .سپس همه دور سفره هفت سینی زیبا جمع شدیم وبا گرفتنی عکسی دورهمی،این لحظات خوش را بالبخندی بر لب ماندگار کردیم