(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

برگزاری آزمون های پایان ترم کارگاه های آموزشی پیش دبستانی علامه طباطبایی

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
13 فوریه
2018

با توجه به پایان یافتن ترم اول آموزش های کارگاه های آموزشی زبان انگلیسی, رباتیک و چرتکه در واحد پیش دبستانی علامه طباطبایی آزمون پایان ترم بری هر سه کارگاه برگزار گردید. در این سه آزمون مهارت های ویژه دانش آموزان بررسی گردید و انتها به نوآموزان مدارک معتبر آموزشی اهدا گردید.

** کارگاه آموزشی زبان انگلیسی زیر نظر آموزشگاه زبان علامه طباطبایی با بهترین مربیان سطح شهر در این واحد در حال اجرا می باشد که در پایان ترم به هر نو آموز مدرک معتبر زبان اهدا گردید.

** کارگاه آموزشی رباتیک با همکاری شرکت نادکو تهران برگزار میگردد که بعد از انجام آزمون پایان ترم به هر نوآموز مدرک معتبر آموزش رباتیک اهدا گردید.

** کارگاه آموزشی چرتکه با همکاری موسسه ذهن نو تهران برگزار میگردد که بعد از انجام آزمون پایان ترم به هر نوآموز مدرک معتبر آموزش چرتکه اهدا گردید.