(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

برگزاری آزمون درون مدرسه واحد نخبگان

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
۲۳ دی
۱۳۹۸

چهارمین مرحله ارزیابی درون مدرسه در واحد نخبگان علامه طباطبایی

تقدیر از نفرات برتر