(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

بازدید نوآموزان پیش دبستانی علامه طباطبایی از پایگاه آتش نشانی

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
13 فوریه
2018

همزمان با سالگرد آتش نشانهای عزیز در حادثه پلاسکو نو آموزان پیش دبستانی علامه طباطبایی از پایگاه آتش نشانی ایستگاه شماره ۵ بازدید و از آتش نشانهای عزیز تقدیر و تشکر به عمل آوردند. در این بازدید که در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ انجام شد آموزش های حفاظتی و امنیتی به کودکان داده شد.