(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

بازدید از واحد نخبگان علامه طباطبایی ۹۸-۹۷

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
۱۵ مهر
۱۳۹۷

بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه ۴ سرکار خانم رکنی ،وکارشناس مسئول محترم مشارکت های مردمی و موسس محترم مجتمع آموزشی علامه طباطبایی از واحد نخبگان علامه طباطبایی