(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

بازدید بنیاد ICDL از آموزشگاه کامپیوتر علامه طباطبایی

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
21 فوریه
2018

گواهینامه ICDL به عنوان یک مدرک مورد تایید و معتبردر جوامع بین الملل پذیرفته شده است و تضمین کننده مهارت لازم در استفاده از کامپیوتر مطابق با سرفصلهای بین الملل می باشد. آموزشگاه کامپیوتر علامه طباطبایی با بیش از ۱۰ سال سابقه در ارایه گواهینامه ICDL به کودکان و دانش آموزان در شهر مقدس مشهد پیشرو بوده است. اولین گام بازدید از آموزشگاه کامپیوتر علامه طباطبایی توسط بازرس رسمی  بنیاد ICDL در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۶ انجام شد. در این بازدید کلیه موارد مورد نظر بنیاد بررسی و تایید گردید. پس از بازدید, بازرس محترم ضمن تایید ارتقا کیفیت این مرکز ،تلاش و پشتکار همه دست اندرکاران این مجموعه را مورد تشویق قرار دادند که این مهم ما را در جهت پیشبرد اهداف آتی مجموعه مصمم تر ساخت.