(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

بازارچه کار و فناوری در دبستان نخبگان

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
13 مارس
2018

دانش آموزان دبستان پسرانه نخبگان علامه طباطبایی در یک روز شاد و به یاد ماندنی و در فعالیت گروهی بیش از ۵۰ نوع از انواع آشپزی و هنرهای دستی و باغبانی خود را در بازارچه یک روزه کار و فناوری به نمایش گذاشتند. دانش آموزان یک روز پرنشاط و رنگارنگ را در کنار هم کلاسی ها، خانواده ها و مسئولان مدرسه خود سپری کردند. هدف از ایجاد این بازارچه آشنایی دانش آموزان با انواع مشاغل و نیازسنجی، شناسایی توانایی دانش آموزان، آموزش کار جمعی و همکاری در فعالیت ها و در نهایت کسب روزی حلال است. حضور موسس محترم جناب آقای مقدسیان در دبستان، به این مراسم حال و هوای ویژه ای بخشید.