(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

بازارچه علامه طباطبایی ۱ اردیبهشت ۹۸

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
۱۷ اردیبهشت
۱۳۹۸

برگزاری بازارچه توسط دانش آموزان پایه ششم

در هفته مشاغل  ۸ الی ۱۰ اردیبهشت ماه

هدف : آشنایی دانش آموزان با مشاغل مختلف