(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

امضای عهدنامه عدم استفاده ازمواد محترقه توسط دانش آموزان در دبستان دوره دوم پسرانه علامه طباطبایی

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
۱۹ اسفند
۱۳۹۶

دانش آموزان مدرسه پسرانه دوره دوم علامه طباطبایی با تنظیم میثاق نامه ای با یکدیگر پیمان بستند در مراسم سنتی چهارشنبه سوری از مواد محترقه خطرناک استفاده نکنند.  مربیان این دبستان در این مراسم نمادین به دانش آموزان آیین های تاریخی چهارشنبه سوری را آموزش داده و بیان کردند مراسم چهارشنبه سوری به شکل رواج یافته کنونی هیچ پایه و اساس تاریخی و فرهنگی ندارد.

مدیر محترم دبستان جناب آقای خیامی با بیان پسندیده بودن این مراسم و فرهنگ سازی درست در مدارس تصریح کرد: امیدواریم این آموزش های نیکو بیشتر در مدارس ما اشاعه پیدا کند. فرزندان ما با آموزش گرفته شده می توانند نهی کننده خانواده ها برای عدم انجام برخی اقدامات خطرناک و نادرست باشند.