(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

افتخار آفرینی در مسابقه احساس واژه ها

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
۱۹ اسفند
۱۳۹۷

دانش آموز پایه ی هشتم صبا گلمکانی

به عنوان شرکت کننده ی منتخب مسابقه احساس واژه ها که با مشارکت سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری انجام شد معرفی شده است و مورد تجلیل و تشویق قرار گرفت.