(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

افتخار آفرینی تیم رباتیک نخبگان

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
۲۱ اسفند
۱۳۹۷

افتخارآفرینی دانش آموزان واحد نخبگان در مسابقات رباتیک کشوری

آقایان: سینا امینیان و نادر حمیدی در کسب مقام دوم مسابقات رباتیک کشوری دانشگاه صنعتی شریف

زمان برگزاری: در دو روز پنج شنبه و جمعه مورخ : ٩٧/١٢/١۶ و ٩٧/١٢/١٧

مکان: تهران- دانشگاه صنعتی شریف

مقام های دانش آموزی:

مقام دوم کشوری در رشته انباردار: سینا امینیان و نادر حمیدی

مقام چهارم کشوری در رشته فوتبالیست: امیرحسین ایروانی و کسری رسولی