(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

استقبال از فصل بهار در واحد نخبگان در اسفند ۹۷

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
۲۶ اسفند
۱۳۹۷

واحد علامه طباطبایی ۴ با برگزاری مراسم نوروزی و همچنین ایجاد روزی شاد به استقبال نوروز ۹۸ رفتند