(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

اردوی دانش آموزی دبستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
06 مه
2018

اردوهای مدرسه ای با اهداف آموزشی و تفریحی برگزار می شوند و شرکت در آنها مزایا زیادی در بر دارد. اردو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی می تواند ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿت ﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و کمک به کسب علم ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد و در صورتی که همراه با نکات ایمنی و برنامه ریزی باشد اردو می تواند باعث رشد اجتماعی و علمی دانش آموزان گردد. با همین هدف مسئولین و مدیریت محترم دبستان دخترانه دوره اول اردوی آموزشی تفریحی با مقصدکوهسنگی را برای دانش آموزان پایه های اول تا سوم ترتیب دادند. در این روز دانش آموزان علاوه بر آموزش نکات آموزنده درسی در محیطی عملی روزی بسیار شاد را در کنار یکدیگر تجربه کردند.