(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

آموزش مهارت های زندگی در تابستان۹۷ بین دانش آموزان پایه اول دبستان علامه ۳

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اتاق خبر
01 اکتبر
2018

توانایی هایی هستند که به ما کمک می کنند در موقعیت های گوناگون، عاقلانه و درست رفتار کنیم؛ به طوری که با خود و دیگران سازگارانه ارتباط برقرار کنیم و بدون استفاده از خشونت بتوانیم مسایل پیش آمده را حل نماییم و ضمن به دست آوردن موفقیت در زندگی، احساس شادمانی داشته باشیم .دوستی با فرزندان ، توجه به نیازهای روحی و عاطفی ، تلاش در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی ، ایجاد سازگاری در محیط خانه ، مراقبت والدین نسبت به اعمال و رفتار فرزندان خود ، برنامه ریزی مناسب برای تنظیم اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و نظارت جدّی والدین نسبت به دوست یابی فرزندان از جمله مهم ترین وظایف والدین نسبت به فرزندان  می باشد ، موضوعات آموزشی کارگاه های آموزشی کنترل خشم، رنگ شناسی و بازی با رنگ ،  بازی پدر و پسر و آموزش مهارت زندگی در تابستان ۹۷ در بین دانش آموزان و اولیا محترم و علاقمند دبستان پایه اول علامه طباطبایی برگزار گردید.